Aktuálně máme pro Vás 9489 nabídek dovolených a pobytů.

0

Mé zájezdy

Popis

Doprava: Letecky

Typ zájezdu:

Druh ubytování: Hotel

Stravování:


Program:

Den:
1
Program:
ODLET Z PRAHY: Odlet do Ushuaii přes Buenos Aires.
2 BUENOS AIRES – USHUAIA: Přílet do Buenos Aires, odlet do Ushuaii. Nocleh v Ushuaii.
3 USHUAIA: S nídaně. Možnost ná v štěvy národního parku Tierra del Fuego, nal odění na expediční ledobornou loď a plavba průlivem Beagle směrem na jih.
4 DRAKEŮV PRŮLIV: Plavba přes Drakeův průliv. Během celé plavby probíhá na lodi populárně odborný p rogram s polárnickou tematikou (přednášky, filmy, video projekce, odborné komentáře k navštíveným lokalitám, procesům, hi storii). Možno také pozorovat mořské ptactvo – několik druhů albatrosa (mezi nimi také největší létavý pták na světě albatros stěhov avý), buřňá ka.
6 ANTARKTIDA – WEDELLOVO MOŘE: Vplutí do Wedellova moře, pokud podmínky dovol í, výsadek na Antarktickém poloostrově u Brown Bluff. Během plavby Weddellovým mořem se postupně moh ou objevovat mo hutné ledové kry připomínajíc í obrovské stolové desky – pro oblast na východ od Antarktického poloostrova typický úkaz. Na mn ohých by hravě přistály velké d opravní letouny, na některé by se bez potíží vešlo město o velikosti Prahy. Dosud vůbec nejv ětší ledová kra měla rozlohu 31. 000 km2; byla tedy větší než Belgie .
7 ANTARKTIDA – KOLONIE TUČŇÁKŮ CÍSAŘSKÝCH: Tyto dva dny jsou vyhrazeny na výsadek helik optérou ke kolonii tučňáků císařských na ostrově Snow Hill Island. Dosažení kolonie je možné pouze pomocí helikoptéry, jejíž provoz je nicméně závislý na přírodních silách. Pokud příroda dovolí, kapitán najde vhodnou pozici p ro zahájení výsadku ke kolonii tučňá ků. Let trvá cca 15 minut (kapa cita hel ikoptéry 6 osob). Místo přistání je vždy velmi pečlivě vybráno zejména s ohledem na neru šený život kolonie. Po přistání je p roto nutné jít pěšky cca 45 minut k vlastní kolonii. Poznámka: Vzhledem k odloučenosti lokality je provoz helikoptéry či konání výsadků bez záruky. Rozhodujícím faktorem jsou vždy aktuální povětrnostní a jiné podmínky a jedinou prioritou je bezpečnost všech zúčastněných. O konání výsadku rozhodne vedoucí expedice či kapit án plavidla.
9 ANTARKTIDA – OSTROVY WEDDELLOVA MOŘE: Pokud budou výsadky helikoptérou ke kolonii tučňáků císařských úspěšné, následují plánované výsadky na ostrovy ve Weddellově moři nebo na Antark tickém poloostrově. Na ostrovech Devil Isla nd a Brown Bluff žijí dravé chaluhy, buřňáci a také tučňáci kroužkoví a oslí, kteř í ve srovnání s největšími tučňáky císařskými dorůstajícími až 120 cm, vypadají maličcí. N a ostrově Vega Island je významná přítomnost sedimentů z období křídy a byly zde nalezeny mnohé velmi zachovalé zk ameněliny prehistorických ještěr ů. Na 2 km vzdáleném ostrově Jamese Rosse st ojí česká Mendelova polárn í stanice. Pokud výsadky za tučňáky v den 7. a 8. nebudou úspěšné, následuje tento den další poku s – výsadek na Snow Hill Island.
10 ANTARKTIDA – HALF MOON ISLAND: Výsadek na ostrově Half Moon Island, kde se vyskytují tučňáci oslí a uzdičkoví, tuleni Weddellovi a rypouši sloní. Následně odpoledne poslední výsadek v zátoce Pendulum Cove na malém vulkanickém ostrůvku Deception Island.
11 DRAKEŮV PRŮLIV: Plavba na sever Drakeovým průlivem.
13 USHUAIA – BUENOS AIRES: Vylodění v Ushuaii, přelet do Buenos Aires. Nocleh v Buenos Aires.
15 BUENOS AIRES: Snídaně. Volný den v Buenos Aires, večer představení argentinského tanga s večeří v národním stylu.
16 ODLET Z BUENOS AIRES: Odlet z Buenos Aires.
17 PŘÍLET DO PRAHY:

Cena zahrnuje:

leteckou přepravu Praha – Buenos Aires – Ushuaia
letištní a přístavní taxy
lodní dopravu dle itineráře lodi na Ortelius
ubytování v kajutě Twin Private s malým oknem a plnou penzí
3 noclehy v Buenos Aires se snídaní v hotelu 4*
1 nocleh v Ushuaii se snídaní v hotelu 4*
program v Buenos Aires

Cena nezahrnuje:

spropitné a osobní útratu
fakultativní výlety

Termíny a ceny:

Termín od:
2021-11-11

ter

Termín do:
2021-11-29

Cena za:
Základní cena zájezdu

Cena:
365000

Příplatek za jednolůžkovou kajutu Twin Private – malé okno od 179000 Kč

Váš vybraný termín uveďte při zasílání poptávky.

Ceny jsou orientační. Přesnou cenu Vám potvrdíme po odeslání nezávazné rezervace. Žádný z termínů Vám nesedí? Napište nám a vše vyřídíme za Vás.

Další informace

Druh ubytování

Doprava

Cestovní kancelář

X